Kvalitetsledning

Fokus på kvalitetsmål
med smart prioritering Fokus på kvalitetsmål med smart prioritering Processoptimera din verksamhet genom att reducera kvalitetsbristkostnader! Det skapar stora besparingar som dessutom är hållbara på sikt. Kvalitetsledning är i grunden metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgående kvaliteten på sina aktiviteter för att i slutändan kunna leverera produkter… Fortsätt läsa Kvalitetsledning

Sustainability

Hållbarhet innehåller flera aspekter Globala mål för att bekämpa klimatförändringarna Parisavtalet: begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2,0°C. Halvera utsläppen till 2030 FN:s globala mål för att minska utsläppen med 45 % 2030 och NetZero till 2050. Utsläppen av växthusgaser måste halveras varje decennium. Kraven ökar snabbt på att minska utsläppen av koldioxid från industrin. Ökat… Fortsätt läsa Sustainability

Optimera verksamheten
mellan planering och produktion

Optimera verksamheten
mellan planering och produktion Optimera verksamheten mellan planering och produktion InnovationTech klargör interfacet mellan planering och produktion. Genom att upprätthålla verksamhetsoptimering och ständig produktionsutveckling kan vi hjälpa till att förbättra produktiviteten samtidigt som leveransprecisionen säkerställs. Vårt fokus ligger på att förändra filosofin på arbetsplatsen för att uppnå långsiktigt och hållbart resultat. InnovationTech har bred kompetens och mångårig erfarenhet… Fortsätt läsa Optimera verksamheten
mellan planering och produktion

En stabil ledargrund skapar trygghet och engagemang

En stabil ledargrund skapar trygghet och engagemang En stabil ledargrund skapar trygghet och engagemang En stabil ledargrund ger trygghet och ökat engagemang hos dina anställda. InnovationTech arbetar med förbättring av alla slags ledare, allt från projektledare, avdelningschefer, teamledare, förändringsledare m.fl. Med gedigen bakgrund inom ledning och utveckling förbättrar vi arbetssättet inom företaget. Genom management, coachning… Fortsätt läsa En stabil ledargrund skapar trygghet och engagemang

Anlita våra professionella konsulter, projektledare eller interimpersonal

Anlita våra professionella konsulter, projektledare eller interimpersonal Anlita våra professionella konsulter, projektledare eller interimpersonal InnovationTech erbjuder konsultations- och projektledningstjänster till uppdrag som syftar till att skapa positiv förändring inom din verksamhet. Vi hjälper till med verksamhetsutveckling, omorganisation, effektivisering och investeringsprojekt där det ställs höga krav på professionell projektledning. Våra konsulter genomför allt från analyser och… Fortsätt läsa Anlita våra professionella konsulter, projektledare eller interimpersonal

Logistik

Supply Chain & Operations En effektiv verksamhet och en anpassad försörjningskedja är ett måste Omvärlden förändras konstant.Ökade klimatutmaningar,  finansiell instabilitet och en ständigt förändrad geopolitisk arena förändrar konkurrenssituationen drastiskt. Riskminimering i  leveranskedjan för att dämpa, absorbera och återhämta sig i denna ständiga förändring är avgörande för att bibehålla din affärspotential och styrka. För de företag… Fortsätt läsa Logistik