Tjänster

Get Things Done!

InnovationTech tar tempen på ditt företag. Vi analyserar, förbättrar och genomför målinriktade åtgärder som ger omedelbart resultat i verksamheten genom etablerade verktyg.

 

InnovationTech är specialister på att hitta nya innovativa lösningar och utvecklingsmöjligheter i din verksamhet.

Vår affärsidé och filosofi är att skapa effektiva förutsättningar för att optimera din verksamhet genom fungerande processer och välmående team. Det gör vi med hjälp av väl beprövad teknik, djupgående kunskap och lång erfarenhet.

Tjänster, lösningar och utbildningar

InnovationTech erbjuder personal för interim lösningar såsom projektuppdrag eller helhetslösningar som omfattar varaktigt förändringsarbete i hela eller delar av din verksamhet.

I vårt team har vi erfarna projektledare och professionella konsulter med spetskompetens inom ledarskap, hållbarhet, logistik, verksamhetsoptimering, kvalitetssäkring, design samt kurser och utbildningar.

 

Våra utbildningskonsulter är specialiserade inom Leadarskap, Lean Thinking och Six Sigma.

Vi erbjuder dessa tjänster:

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Sustainability & Decarbonization

Hållbarhet omfattar många aspekter.

Globala klimatmål, regulatoriska och sociala påtryckningar utgör en paradigmskiftande utmaning för yrkesverksamma inom Supply Chain. Kraven ökar snabbt från kunder över hela världen. Vi erbjuder lösningar och resurser för långsiktig hållbarhet i försörjningskedjan och hur man samverkar med t.ex. leverantörer.

 

Vi på InnovationTech hjälper idag företag och har expertis och verktyg för att bedöma var du befinner dig. Vi kan guida dig till vad som är viktigast, lönsamt att göra och har störst effekt. Vi har erfarenhet av att implementera reduktionsåtgärder och lösningar för att minska koldioxidavtrycket i till exempel svårbekämpade områden som stål, aluminium, gjutjärn och batterier.

Supply Chain & Operations

Supply Chain Management innefattar alla delar av försörjningskedjan – från planering, inköp och logistik till produktutveckling och mer komplexa distributionsprocesser.

InnovationTech erbjuder innovativa affärs- och verksamhetslösningar för företag inom framförallt industri och tillverkningsbranscher. I vårt team ingår specialiserade konsulter med bakgrund från fordonsindustri, telekomindustri, tech- och it-branschen och har innehaft ledande befattningar inom produktion, logistik, kvalitet och utveckling.

Verksamhetsoptimering

InnovationTech klargör interfacet mellan planering och produktion. Genom att upprätthålla verksamhetsoptimering och ständig produktionsutveckling kan vi hjälpa till att förbättra produktiviteten samtidigt som leveransprecisionen säkerställs. Vårt fokus ligger på att förändra filosofin på arbetsplatsen för att uppnå långsiktigt och hållbart resultat.

 

InnovationTech har bred kompetens och mångårig erfarenhet av Operational Excellence från flera branscher, bl.a. fordons-, telekom- och möbelindustrin.

Quality Management

Processoptimera din verksamhet genom att reducera kvalitetsbristkostnader! Det skapar stora besparingar som dessutom är hållbara på sikt.

 

Kvalitetsledning är i grunden metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgående kvaliteten på sina aktiviteter för att i slutändan kunna leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet.

InnovationTech jobbar med att identifiera kvalitetsbristkostnader och prioriterar förbättringsprojekt genom SMART målsättning (Specific, Measurable,…

Ledarskap

En stabil ledargrund ger trygghet och ökat engagemang hos dina anställda. InnovationTech arbetar med förbättring av alla slags ledare, allt från projektledare, avdelningschefer, teamledare, förändringsledare m.fl.

 

Med gedigen bakgrund inom ledning och utveckling förbättrar vi arbetssättet inom företaget. Genom management, coachning och mentorskap av ledare och ledningsgrupp kan vi förändra resultat inom leveransprecision, reklamationer, produktionskostnader, lönsamhet och skapa en positiv arbetsmiljö.

Personaluthyrning

InnovationTech erbjuder konsultations- och projektledningstjänster till uppdrag som syftar till att skapa positiv förändring inom din verksamhet. Vi hjälper till med verksamhetsutveckling, omorganisation, effektivisering och investeringsprojekt där det ställs höga krav på professionell projektledning.

 

Våra konsulter genomför allt från analyser och förstudier, anlitas som kursledare för workshops, events, seminarier och utbildningar, agera inspiratör vid event eller fungera som coach och mentor.

Sustainibility

Behöver du hjälp med att förpacka din affärsidé på ett snyggt sätt? Eller kommunicera med dina kunder på ett målgruppsanpassat vis? Är det dags att fräscha upp det interna materialet?

 

Företagets visuella identitet och språk är lika viktigt i din marknadsföring som din affärsidé för att nå ut till kunder och samarbetspartners med information om dina produkter och tjänster.

Ansök om en kostnadsfri analys

Vi erbjuder för närvarande en gratis analys samt en åtgärdsplan av er nuvarande situation.

Kontakta oss för mer information