Om Oss

Innovativ verksamhetsutveckling!

I dagens dynamiska omvärld står våra företag inför utmaningar som vi aldrig tidigare skådadat. Detta inkluderar klimatförändringar, hållbarhetsfrågor, ekonomisk osäkerhet och geopolitiska förändringar. Sådana förändringar har en betydande inverkan på både konkurrenskraft och hållbarhet men även överlevnad.

Som konsulter tacklar vi dagens affärsutmaningar genom att erbjuda expertis inom effektiv styrning, särskilt inom Supply Chain, Produktion och hållbarhet. Vi är specialiserade på riskhantering och kan stötta er med att navigera ni nuvarande och framtida komplexa frågeställningar samt stärka er position inom just ditt område.

Genom strategisk planering, tydliga mål, rätt resurser och förbättring av processer ser vi till att ditt företag inte bara överlever utan frodas och främjar en sund tillväxt.

about-us-rightImg
about-us-leftImg

Vårt arbetssätt

Våra tjänster, lösningar eller utbildningar ska alltid vara värdeadderande för personal, företag och organisation. Tillsammans med kunden utvärderar vi vilket behov som lämpar sig bäst för syftet.

För att skapa delaktighet och engagemang genom förändringsarbetet utser InnovationTechs konsultstöd ett skräddarsytt deltagarteam hos uppdragsgivaren. Arbetet sätts upp i etapper och definieras med tydliga delmål.

Kontinuerliga uppföljningar görs för att visualisera förändringsarbetet och säkerställa att målet uppnås.

Det här får du när du anlitar InnovationTech:

Ansök om en kostnadsfri analys

Vi erbjuder för närvarande en gratis analys samt en åtgärdsplan av er nuvarande situation.

Kontakta oss för mer information