Fokus på kvalitetsmål
med smart prioritering

Fokus på kvalitetsmål med smart prioritering

Processoptimera din verksamhet genom att reducera kvalitetsbristkostnader! Det skapar stora besparingar som dessutom är hållbara på sikt.

Kvalitetsledning är i grunden metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgående kvaliteten på sina aktiviteter för att i slutändan kunna leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet.

InnovationTech jobbar med att identifiera kvalitetsbristkostnader och prioriterar förbättringsprojekt genom SMART målsättning (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound). Kvalitetsledning är en effektiv process som reducerar dina kostnader kraftigt, snabbt och på lång sikt vilket skapar förutsättningar för konkurrens och hållbar lönsamhet. Vi presenterar tydliga KPI:er och erbjuder kontinuerlig uppföljning.

Focus Goal

Det här kan vi:

Om du behöver ytterligare information, kontakta mig gärna.