Fokus på kvalitetsmål
med smart prioritering

Fokus på kvalitetsmål med smart prioritering

Processoptimera din verksamhet genom att reducera kvalitetsbristkostnader! Det skapar stora besparingar som dessutom är långsiktigt hållbara.

Kvalitetsledning är i grunden metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgående kvaliteten på sina aktiviteter för att i slutändan kunna leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet.

InnovationTech jobbar med att identifiera kvalitetsbristkostnader och prioriterar förbättringsprojekt genom SMART målsättning (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound). Kvalitetsledning är en effektiv process som reducerar dina kostnader kraftigt, snabbt och på lång sikt vilket skapar förutsättningar för konkurrens och hållbar lönsamhet. Vi presenterar tydliga KPI:er och erbjuder kontinuerlig uppföljning.

Focus Goal

Det här kan vi:

Om du behöver ytterligare information, kontakta mig gärna.