Har du vad som behövs för att vara resilient?

Från Operational Excellence till Resilience
Världen förändras och mer osäkerhet och störande förändringar väntar! Globala störningar och marknadstrender påverkar direkt verksamheten vilket sätter press på Supply Chain att kunna svara upp mot detta - effektivitet är en grundläggande förutsättning, men är inte längre tillräckligt. Att bygga en robust Supply Chain är avgörande i dagens komplexa och volatila affärsmiljö. För att uppnå detta måste verksamheten investera i sina förmåga och skapa förutsättningar för att undvika, absorbera och lösa dessa situationer..

Läs mer

Är du på rätt spår med dina klimatåtgärder?

De globala klimatmålen, regulatoriska och kunders förväntningar utgör utan tvekan paradigmskiftande utmaningar för leveranskedjans professionella. Det är allmänt accepterat att både skapa en robust Supply Chain och hållbarhet har blivit "måsten".

Läs mer

Använder du möjligheten eller tar du en risk?

De flesta organisationer befinner sig i mycket tidiga skeden på sin resa mot att engagera sig i koncepten och målen. Förändringstakten är helt enkelt för långsam jämfört med vad många företag åtar sig och vad intressenterna letar efter. Det finns en möjlighet att integrera hållbarhet i leveranskedjan samtidigt som man även beaktar den bredare påverkan den har på motståndskraft och vice versa. Att dra nytta av synergier mellan dessa två mål erbjuder enorm potential för långsiktig optimering. Att ignorera denna möjlighet riskerar att bli kostsamt och äventyra organisationers långsiktiga överlevnad.

Läs mer

Uppnår du dina mål och löser dina problem?

Vi på InnovationTech har verktygen och lösningarna för att få saker gjorda. Vi erbjuder - Utvärderingar och riskanalyser - Utbildning och träning - Lösningar enligt bästa praxis Vi hjälper dig att få saker gjorda. Vi får saker gjorda!

Läs mer

Vi är specialiserade på innovativa lösningar.

Vi på InnovationTech är mycket erfarna konsulter som hjälper många företag som behöver hjälp med kostnadsbesparingar, bli effektivare eller nå ett specifikt mål. Vi hjälper många större företag i deras inköp-, tillverkning-, logistik- och kvalitets- arbete.
 Få ordning !
 Få saker gjorda!
 Gör saker bättre!

Läs mer
Innovation Excellence

Har du vad som behövs för att vara resilient?

Från Operational Excellence till Resilience
Världen förändras och mer osäkerhet och störande förändringar väntar! Globala störningar och marknadstrender påverkar direkt verksamheten vilket sätter press på Supply Chain att kunna svara upp mot detta - effektivitet är en grundläggande förutsättning, men är inte längre tillräckligt. Att bygga en robust Supply Chain är avgörande i dagens komplexa och volatila affärsmiljö. För att uppnå detta måste verksamheten investera i sina förmåga och skapa förutsättningar för att undvika, absorbera och lösa dessa situationer..

Läs mer

Är du på rätt spår med dina klimatåtgärder?

De globala klimatmålen, regulatoriska och kunders förväntningar utgör utan tvekan paradigmskiftande utmaningar för leveranskedjans professionella. Det är allmänt accepterat att både skapa en robust Supply Chain och hållbarhet har blivit "måsten".

Läs mer

Använder du möjligheten eller tar du en risk?

De flesta organisationer befinner sig i mycket tidiga skeden på sin resa mot att engagera sig i koncepten och målen. Förändringstakten är helt enkelt för långsam jämfört med vad många företag åtar sig och vad intressenterna letar efter. Det finns en möjlighet att integrera hållbarhet i leveranskedjan samtidigt som man även beaktar den bredare påverkan den har på motståndskraft och vice versa. Att dra nytta av synergier mellan dessa två mål erbjuder enorm potential för långsiktig optimering. Att ignorera denna möjlighet riskerar att bli kostsamt och äventyra organisationers långsiktiga överlevnad.

Läs mer

Uppnår du dina mål och löser dina problem?

Vi på InnovationTech har verktygen och lösningarna för att få saker gjorda. Vi erbjuder - Utvärderingar och riskanalyser - Utbildning och träning - Lösningar enligt bästa praxis Vi hjälper dig att få saker gjorda. Vi får saker gjorda!

Läs mer

Vi är specialiserade på innovativa lösningar.

Vi på InnovationTech är mycket erfarna konsulter som hjälper många företag som behöver hjälp med kostnadsbesparingar, bli effektivare eller nå ett specifikt mål. Vi hjälper många större företag i deras inköp-, tillverkning-, logistik- och kvalitets- arbete.
 Få ordning !
 Få saker gjorda!
 Gör saker bättre!

Läs mer
about-us
mobile-img

Innovativ verksamhetsutveckling!

I dagens dynamiska omvärld står våra företag inför utmaningar som vi aldrig tidigare skådat. Detta inkluderar klimatförändringar, hållbarhetsfrågor, ekonomisk osäkerhet och geopolitiska förändringar. Sådana förändringar har en betydande inverkan på både konkurrenskraft och hållbarhet men även överlevnad.

Våra Tjänster

InnovationTech tar tempen på ditt företag. Vi analyserar, förbättrar och genomför målinriktade åtgärder som ger omedelbart resultat i verksamheten. InnovationTech är specialister på att hitta nya konstruktiva lösningar och utvecklingsmöjligheter. Kort sagt: Vi tar hand om svaret och ger dig verktygen. Du står för fortsatt underhåll och kan generera mer vinst.

Sustainability & Decarbonization

Supply Chain & Operations

Quality Management

Quality Management

Ledarskap

Six Sigma utbildningar
Lean, simuleringar och rollspel
Six Sigma utbildningar
Föregående bild
Nästa bild
Six Sigma utbildningar
Lean, simuleringar och rollspel
5S och övriga utbildningar

Lär och genomför på plats
– uppnå direkt resultat

InnovationTech erbjuder företagsanpassade kurser och utbildningar i olika typer av problemhantering inom framförallt Lean Thinking och Six Sigma-metodiken. Våra utbildningar finns i flera nivåer och riktar sig till såväl chefer som personal.

Ansök om en kostnadsfri analys

Vi erbjuder för närvarande en gratis analys samt en åtgärdsplan av er nuvarande situation.

Kontakta oss för mer information.

Våra partners för kundanpassade helhetslösningar

Med våra partners och globala nätverk kan vi på InnovationTech AB skräddarsy våra lösningar för att lösa dina behov inom våra verksamhetsområden.


UPLINX:

Prisvärd utveckling kombinerad med en mångårig erfarenhet av att leverera mjukvarulösningar till tillverkningsindustri i framförallt Sverige. Uplinx utgår från Jönköping, Sverige

IT Partner
partner-1.png
Service Partner
partner-2.png
HR Partner