Förbättra kompetensen med 5S
och våra övriga utbildningar

Öka konkurrenskraften genom att minska slöseri, implementera rutiner, effektivisera, analysera och skapa struktur.  

Och framförallt: Håll din personal uppdaterad med färsk kunskap!

InnovationTech kan erbjuda ett brett utbud av skräddarsydda utbildningar för att höja kompetensen ytterligare i ditt företag. Våra utbildare är certifierade och har lång erfarenhet inom alla typer av förbättrings- och förändringsarbete.

Våra utbildningar vänder sig till såväl välmående verksamheter som företag i behov av riktad hjälp.

Bäst resultat uppnås genom arbetsplatsförlagd utbildning lokalt i din verksamhet. Vissa av våra utbildningar kan genomföras online.

5S – Grund

Administration

Minska slöseri med tid i administrationen. Skapa en välorganiserad, funktionell och effektiv arbetsplats. Få en djupare förståelse för vinsterna med att etablera systematiska 5S-rutiner som leder till ständiga förbättringar.

 

Lämplig för: Anställda som ingår i någon form av förbättringsgrupp

Kunskaper efter utbildningen:

 • 5S – bakgrund systematik, tankesätt, mål, syfte och resultat
 • Förståelse för hur 5S påverkar effektiviteten i ett flöde 
 • Att visualisera, driva och följa upp arbetet med 5S
 • Kunskaper i 5S olika steg: Sortera – Systematisera – Städa – Se till – Standardisera

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

5S – Grund

Produktion

Minska slöseri med tid i produktionen. Skapa en välorganiserad, funktionell och effektiv arbetsplats. Få en djupare förståelse för vinsterna med att etablera systematiska 5S-rutiner som leder till ständiga förbättringar.

 

Lämplig för: Anställda som ingår i någon form av förbättringsgrupp

Kunskaper efter utbildningen:

 • Om 5S – bakgrund systematik, tankesätt, mål, syfte och resultat
 • Förståelse för hur 5S påverkar effektiviteten i ett flöde
 • Att visualisera, driva och följa upp arbetet med 5S
 • Kunskaper i 5S olika steg: Sortera – Systematisera – Städa – Se till –  Standardisera

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Feleffektsanalys, FMEA – Grund

Failure Mode Effect Analysis

Identifiera och eliminera risker i verksamheten. Grundläggande feleffektsanalys lär dig genomföra en systematisk genomgång av produkter eller processer med syfte att förebygga fel och minimera konsekvenser. Metoden är mycket användbar vid konstruktionsarbete.

 

Lämplig för: Tekniker, projektledare, kvalitetsansvarig

Kunskaper efter utbildningen:

 • Historien bakom FMEA
 • Syftet med FMEA, för- och nackdelar 
 • Arbetssätt, samband och särskilda egenskaper avseende FMEA
 • Att bedöma sannolikhet, allvarlighet och möjlighet till upptäckt
 • Hitta lösningar för att undvika risker
 • Koppling från FMEA till flödesplan, styrplan, arbetsinstruktioner
 • Olika typer av FMEA:s

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert 

Feleffektsanalys, FMEA – Avancerad

Failure Mode Effect Analysis

Få fördjupad förståelse för feleffektsanalys genom praktiska övningar i att Identifiera och eliminera risker i verksamheten. Avancerad FMEA lär dig genomföra en systematisk genomgång av produkter eller processer med syfte att förebygga fel och minimera konsekvenser. Du får skapa levande avvikelsedokument för t.ex. produkt, process eller design. Metoden är mycket användbar vid konstruktionsarbete. Utbildningen omfattar även koppling till styrplan och kontrollinstruktioner.

 

Lämplig för: Tekniker, projektledare, kvalitetsansvarig

Kunskaper efter utbildningen:

 • Feleffektsanalys, FMEA Grundutbildning
 • Skapa levande dokument för avvikelser
 • Genomgång av FMEA System, FMEA Konstruktion och FMEA Process
 • Praktiska övningar i FMEA System, FMEA Konstruktion och FMEA Process

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert 

Försöksplanering, DOE

Design of Experiments

Lär dig använda olika försöksplaneringsmetoder som används för att optimera produkter och prestanda i processer. 

Genom designade experiment lär du dig att urskilja samverkanseffekter mellan faktorer för att identifiera de kritiska rotorsakerna som har stor inverkan på ett problem.

 

Lämplig för: Produktionstekniker, operatörer och maskinställare

Kunskaper efter utbildningen:

 • Introduktion till Lean och Six Sigma
 • Försöksplanering i Minitab
 • Kunna identifiera rotorsakerna påverkar ett problem
 • Centrumpunkter, blockering och stickprovsberäkning
 • Använda verktygen och metoderna i praktiken

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 2 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Herca

Human Error Root Cause Analysis

Lär dig hitta grundorsaken till problem kopplade till den mänskliga faktorn. Få förståelse för sambandet mellan ledningsansvaret och förutsättningarna som ges till de anställda. Vi slår hål på myten ”mänskliga fel går inte att undvika” och klargör de anställdas roller. Modellen passar även i fungerande processer för att identifiera eventuella brister.

 

Lämplig för: Arbetsledare, Six Sigma Green Belts och Black Belts, HR

Kunskaper efter utbildningen:

 • Genomföra utredningar kopplade till mänskliga fel
 • Skapa förtroende inom förbättringsarbete och få en tydlig länk mellan ledningen och de anställda
 • Skilja på mänskliga fel och systemproblem

Förkunskaper: Green Belt +

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert 

Kaizenledarutbildning, KLT

Kaizen Leader Training

Förändringsledning med fokus på ledarskapsarbetets strukturer och verktyg för utförande. Få kunskap att förbereda ledningen för Kaizen-event, kick-starta och få genomslag i förändringsarbete, sätta och leverera efter uppsatta mål
och resultat.

 

Lämplig för: Blivande ledare, produktions- och förbättringsledare, Six Sigma Green Belts och Yellow Belts

Kunskaper efter utbildningen:

 • Genomföra värdeflödesanalys (VSM) och prioritera efter den
 • Planera, leda och genomföra Kaizen-event
 • Utbilda team i grundläggande Kaizen-verktyg
 • Hålla ihop långsiktigt förbättringsarbete
 • Skapa roadmap för Kaizenarbete / -metoder
 • Sätta utmanande mål och leverera resultat

Förkunskaper: Green Belt +

Omfattning: 2 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert 

Processkartläggning

Process Mapping

Lär dig upptäcka slöseri och identifiera orsakerna för att hjälpa företaget, leverantören och kunden. I kombination med Lean-verktyg ger det en värdefull kunskap för förbättringsarbete inom företaget. Liknande värdeflödeskartläggning följer vi en produkt, men börjar med kundupplevelsen och jobbar oss bakåt till skapandet av produkten.

 

Lämplig för: Tekniker, produktionsledare, logistik- eller kvalitetsansvarig, anställd i förbättringsgrupp

Kunskaper efter utbildningen:

 • Definiera och avgränsa processer, visualisera samband
 • Organisera kartläggningsgrupper med rätt metodik
 • Dokumentationsteknik
 • Identifiera överskottslager, överproduktion, onödiga transporter
 • Skapa kortare ledtid, bättre kvalitet, ökad produktionskapacitet
 • Minskad kapitalbindning och bättre utnyttjande av yta

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 2 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Ställtidsreducering, Smed – Grund

Single Minute Exchange of Dies

Lär dig genom teori och praktik att balansera en verksamhet där kraven på ställtider kan vara en kritisk faktor. Arbeta med utjämning och få kunskap hur ställtider angrips genom att skilja på inre och yttre ställ, standardiserat arbete och avvikelsehantering. Utbildningen genomförs med fördel lokalt i
företagets verksamhet.

 

Lämplig för: Tekniker, produktionsledare, anställd i förbättringsgrupp

Kunskaper efter utbildningen:

 • Kunskaper i Smed-metoden
 • Praktisk erfarenhet av datainsamling och analys
 • Ge förbättringsförslag för observerat ställ
 • Kunna genomföra ställtidsreduktion 

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 2 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Värdeflödeskartläggning, VSM

Value Stream Mapping

Lär dig upptäcka slöseri och identifiera orsakerna för att hjälpa företaget, leverantören och kunden. I kombination med Lean-verktyg ger det en värdefull kunskap för förbättringsarbete inom företaget. Du får kunskap att skapa flödeskarta av nuvarande tillstånd som är i behov av av förändring och lära dig Identifiera framtida tillstånd för att eliminera slöseri. Liknande processkartläggning följer vi en produkt, men börjar med kundupplevelsen och jobbar från slutprodukt till skapandet av produkten.

 

Lämplig för: Tekniker, produktionsledare, logistik- eller kvalitetsansvarig, anställd i förbättringsgrupp

Kunskaper efter utbildningen:

 • Identifiera överskottslager, överproduktion, onödiga transporter
 • Skapa kortare ledtid, bättre kvalitet, ökad produktionskapacitet
 • Minskad kapitalbindning och bättre utnyttjande av yta

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 2 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Kontakta oss för mer information eller bokning av utbildning.