Strong leadership fosters confidence and engagement.

A solid leadership foundation creates confidence and engagement.

A solid leadership foundation builds confidence and boosts employee engagement. InnovationTech works to improve all types of leaders, including project managers, department heads, team leaders, and change managers.

With a solid background in leadership and development, we improve company workflows. Through management, coaching, and mentoring leaders and management teams, we enhance delivery precision, reduce complaints, lower production costs, increase profitability, and create a positive work environment.

Developing the management team is a profitable investment.

The management team is the company’s tool for planning, coordinating, and steering the business and its overarching goals. This includes both strategic planning and responsibility for executing operational activities.

The work also involves building the ability to collaborate in a structured manner.

Ledningsgruppens arbete och arbetssätt speglar alltid hur den övriga verksamheten fungerar, därför är ledningsgruppsutveckling bland de mest lönsamma investeringar som kan göras när företaget behöver effektivt genomslag i sin organisation.

Ledarutveckling skapar trygghet och engagemang

Att skapa en bra grund för ledare kan ge både trygghet och skapa engagemang. I vårt arbete så bygger vi en bra grund för ledaren, såväl oerfaren som erfaren, att med tydlighet och definierade mål kunna utföra sitt ledarskap i verksamheten.

Det viktigaste i detta arbete är alltid att omsätta teorier och generella kunskaper till verklighet och träna på detta för att skapa både trygghet och långsiktighet.

Coaching och mentorskap för chefer och ledare

Mentorskap och coaching handlar om att skapa fördjupad förståelse av dagliga problem/fenomen och hur man som ledare hanterar dessa på ett adekvat sätt. I egenskap av mentorer har vi lång erfarenhet inom området och grunden är väldigt enkel: Baserat på problematiken och individen matchar vi ihop mentor och adept för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för givande och utvecklande samtal. Omfattningen är helt beroende av behov och problematik

Om du behöver ytterligare information, kontakta mig gärna.

contact-us-persona

Malkolm Eliasson

Sr. Manager