En stabil ledargrund skapar trygghet och engagemang

En stabil ledargrund skapar trygghet och engagemang

En stabil ledargrund ger trygghet och ökat engagemang hos dina anställda. InnovationTech arbetar med förbättring av alla slags ledare, allt från projektledare, avdelningschefer, teamledare, förändringsledare m.fl.

Med gedigen bakgrund inom ledning och utveckling förbättrar vi arbetssättet inom företaget. Genom management, coachning och mentorskap av ledare och ledningsgrupp kan vi förändra resultat inom leveransprecision, reklamationer, produktionskostnader, lönsamhet och skapa en positiv arbetsmiljö.

Ledningsgruppsutveckling en lönsam investering

Ledningsgruppen är företagets verktyg för att planera, samordna och styra verksamheten samt dess övergripande mål. I detta arbete innefattas både strategisk planering samt ansvar för verkställande av operativa aktiviteter.

Arbetet innefattar också att bygga förmågan att samverka på ett strukturerat sätt.

Ledningsgruppens arbete och arbetssätt speglar alltid hur den övriga verksamheten fungerar, därför är ledningsgruppsutveckling bland de mest lönsamma investeringar som kan göras när företaget behöver effektivt genomslag i sin organisation.

Ledarutveckling skapar trygghet och engagemang

Att skapa en bra grund för ledare kan ge både trygghet och skapa engagemang. I vårt arbete så bygger vi en bra grund för ledaren, såväl oerfaren som erfaren, att med tydlighet och definierade mål kunna utföra sitt ledarskap i verksamheten.

Det viktigaste i detta arbete är alltid att omsätta teorier och generella kunskaper till verklighet och träna på detta för att skapa både trygghet och långsiktighet.

Coaching och mentorskap för chefer och ledare

Mentorskap och coaching handlar om att skapa fördjupad förståelse av dagliga problem/fenomen och hur man som ledare hanterar dessa på ett adekvat sätt. I egenskap av mentorer har vi lång erfarenhet inom området och grunden är väldigt enkel: Baserat på problematiken och individen matchar vi ihop mentor och adept för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för givande och utvecklande samtal. Omfattningen är helt beroende av behov och problematik

Om du behöver ytterligare information, kontakta mig gärna.

contact-us-persona

Malkolm Eliasson

Sr. Manager