Anlita våra professionella konsulter, projektledare eller interimpersonal

Anlita våra professionella konsulter, projektledare eller interimpersonal

InnovationTech erbjuder konsultations- och projektledningstjänster till uppdrag som syftar till att skapa positiv förändring inom din verksamhet. Vi hjälper till med verksamhetsutveckling, omorganisation, effektivisering och investeringsprojekt där det ställs höga krav på professionell projektledning.

Våra konsulter genomför allt från analyser och förstudier, anlitas som kursledare för workshops, events, seminarier och utbildningar, agera inspiratör vid event eller fungera som coach och mentor.

professional-consultants-img

Det här får du när du anlitar InnovationTech:

Interim personaluthyrning

InnovationTech hyr ut chefer och personal inom en rad olika kompetensområden. Våra konsulter är resultatinriktade och vana vid operativt arbete.

Vi erbjuder interimlösningar med konsulter som har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap och förändringsarbete. Våra konsulter har bred erfarenhet och kommer från en mängd olika branscher som t.ex. fordons-, retail-, telekom- och möbelindustrin. Vi jobbar med företagsledning allt från mindre bolag till börsnoterade koncerner.

Det här kan vi:

Om du behöver ytterligare information, kontakta mig gärna.

contact-us-persona

Malkolm Eliasson

Sr. Manager