Anlita våra professionella konsulter, projektledare eller interimpersonal

InnovationTech erbjuder konsultations- och projektledningstjänster till uppdrag som syftar till att skapa positiv förändring inom din verksamhet. Vi hjälper till med verksamhetsutveckling, omorganisation, effektivisering och investeringsprojekt där det ställs höga krav på professionell projektledning.

Våra konsulter genomför allt från analyser och förstudier, anlitas som kursledare för workshops, events, seminarier och utbildningar, agera inspiratör vid event eller fungera som coach och mentor.

Det här får du när du anlitar InnovationTech:

 • Erfarenheter från uppdrag inom många olika branscher
 • Vedertagna modeller med beprövade verktyg
 • Hög kompetens och pedagogiskt arbetssätt
 • Professionell och ödmjuk inställning till respektive problem
 • Fokus på kundens önskemål och förutsättningar i centrum för bästa resultat

Interim personaluthyrning
InnovationTech hyr ut chefer och personal inom en rad olika kompetensområden. Våra konsulter är resultatinriktade och vana vid operativt arbete.

Vi erbjuder interimlösningar med konsulter som har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap och förändringsarbete. Våra konsulter har bred erfarenhet och kommer från en mängd olika branscher som t.ex. fordons-, retail-, telekom- och möbelindustrin. Vi jobbar med företagsledning allt från mindre bolag till börsnoterade koncerner.

Det här kan vi:

 • Företagsledning 
 • Rekrytering/HR 
 • Flödes- och försörjningskedjan (Supply Chain Management)
 • Produktions- och verksamhetsoptimering (Operational Excellence)  
 • Kvalitetsledning
 • InnovationTech utbildningar

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER