Optimera verksamheten mellan produktion och logistik

InnovationTech klargör interfacet mellan produktion och planering. Genom att upprätthålla verksamhetsoptimering och ständig produktionsutveckling kan vi hjälpa till att förbättra produktiviteten samtidigt som leveransprecisionen säkerställs. Vårt fokus ligger på att förändra filosofin på arbetsplatsen för att uppnå långsiktigt och hållbart resultat.

InnovationTech har bred kompetens och mångårig erfarenhet av Operational Excellence från flera branscher, bl.a. fordons-, telekom- och möbelindustrin.

 Våra konsulter coachar och levererar rätt kunskap genom implementering och genomförande av process och verksamhetsförbättringar som är varaktiga. Vi använder Lean/Six Sigma och DMAIC-processen som support till många av våra förbättringar.

 

 

Det här kan vi:

● Öka tillgänglighet i verksamheten

● Förbättra daglig styrning

● Motivera personal

● Säkra leveransprecision

● Öka lönsamhet

 

 

Define

Definierar projektet och/eller processen. Ett ”business case” skapas och en första beräkning av budget görs som ska visa på lönsamhet i projektet.

Measure

Samla mätdata för att skapa ett utgångsläge (”baseline”) för analys. Att skapa ett utgångsläge genom mätning är viktigt för att sedan kunna se resultatet förändras i takt med att förbättringarna införs. Vanliga verktyg i fasen är fiskbensdiagram, rotorsaksanalys samt mätsystemsanalys (MSA).

Analyze

Insamlade data analyseras för att påvisa samband mellan olika faktorer. När och hur faktorer som påverkar resultatet har identifierats kan processen styras för bästa utfall. Vanliga verktyg är analys i form av statistikprogramvara eller enklare varianter i excel.

Improve

När faktorer som påverkar resultatet har identifierats måste förändringen eller förbättringen genomföras. För att lyckas med genomförande i detta steg måste det till uthållighet för att undvika att falla tillbaka till ursprungsläget.

Control

För att vidmakthålla resultatet av förbättringen måste mätning av resultatet fortsätta. Mätning och uppföljning implementeras och byggs in i den dagliga verksamheten.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

 

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021