Optimera verksamheten
mellan planering och produktion

InnovationTech klargör interfacet mellan planering och produktion. Genom att upprätthålla verksamhetsoptimering och ständig produktionsutveckling kan vi hjälpa till att förbättra produktiviteten samtidigt som leveransprecisionen säkerställs. Vårt fokus ligger på att förändra filosofin på arbetsplatsen för att uppnå långsiktigt och hållbart resultat.

InnovationTech har bred kompetens och mångårig erfarenhet av Operational Excellence från flera branscher, bl.a. fordons-, telekom- och möbelindustrin.

Våra konsulter coachar och levererar rätt kunskap genom implementering och genomförande av varaktiga process- och verksamhetsförbättringar. I vår support använder vi Lean, Six Sigma och DMAIC-processer. 

Det här kan vi:

  • Öka tillgänglighet i verksamheten
  • Förbättra flödes-, försörjnings- och planeringsprocesser
  • Förbättra daglig styrning
  • Motivera personal
  • Säkra leveransprecision
  • Öka lönsamhet

Define

Definierar projektet och/eller processen. Ett ”business case” skapas och en första beräkning av budget görs som ska visa på lönsamhet i projektet.

Measure

Samla mätdata för att skapa ett utgångsläge (”baseline”) för analys. Att skapa ett utgångsläge genom mätning är viktigt för att sedan kunna se resultatet förändras i takt med att förbättringarna införs. Vanliga verktyg i fasen är fiskbensdiagram, rotorsaksanalys samt mätsystemsanalys (MSA).

Analyze

Insamlade data analyseras för att påvisa samband mellan olika faktorer. När och hur faktorer som påverkar resultatet har identifierats kan processen styras för bästa utfall. Vanliga verktyg är analys i form av statistikprogramvara eller enklare varianter i excel.

Improve

När faktorer som påverkar resultatet har identifierats måste förändringen eller förbättringen genomföras. För att lyckas med genomförande i detta steg måste det till uthållighet för att undvika att falla tillbaka till ursprungsläget.

Control

För att vidmakthålla resultatet av förbättringen måste mätning av resultatet fortsätta. Mätning och uppföljning implementeras och byggs in i den dagliga verksamheten.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER