LEAN/SixSigma


Öka er lönsamhet och konkurrenskraft.

SixSigma är ett systematiskt förbättringskoncept som ursprungligen skapades inom Motorolakoncernen på 1980talet. Förbättringsarbetet bygger på en tydlig struktur av väldefinierade roller.

Varje förbättringsprojekt drivs med en enhetlig arbetsgång i fem steg:

  • Definiera
  • Mäta
  • Analysera
  • Förbättra
  • Styra

En framgångsfaktor inom LEAN/SixSigma är att det finns välutbildade förbättringsledare (Black Belts och Green Belts) som har kunskaper i strukturerad problemlösning och statistiska analyser. LEAN/SixSigma är ett förbättringskoncept och tillämpas i de flesta branscher med stor framgång.

Med hjälp av vår kunskap inom LEAN/SixSigma så har vi ett brett utbud av både operationella tjänster samt utbildningar.

Operationella tjänster inom LEAN/ Sig Sigma.

Vi finns som behov för att leda projekt med LEAN/SixSigma metodiken. Vi kan även vara en stöttning för både ledningsgrupper, sponsorer, champions men framförallt projektledare att driva projekten i rätt riktning och överbrygga de problem som kan uppstå.

Utbildningar inom LEAN/SixSigma

Vid utbildning görs den på arbetsplatsen med nuvarande personal. Det ger resultat både genom att utbilda sina anställda i sin egen arbetsmiljö samt lösning av de problem som företaget redan står inför. Våra utbildningar erbjuds på plats eller online vid behov. 

Innovationtech

Adress

Tredalagatan 13A, 291 34 Kristianstad

Integritetspolicy

Tjänster 

Logistik

Kvalitetsledning

Produktion

Uthyrning

LEAN/ Six Sigma

Projektledning

Managemet

 

Lösningar

Invid EPI

Utbildning

Six Sigma

LEAN

Övriga

Innovationtech

Adress

Tredalagatan 13A, 291 34 Kristianstad

Tjänster

Uthyrning
LEAN/ Six Sigma
Projektledning
Managemet

Lösningar

Logistik
Kvalitetsledning
Produktion

Utbildning

Six Sigma
LEAN
Övriga

Följ InnovationTech