Fokus på kvalitetsmål med smart prioritering.

Processoptimera din verksamhet genom att reducera kvalitetsbristkostnader! Det skapar stora besparingar som dessutom är hållbara på sikt.

Kvalitetsledning är i grunden metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgående kvaliteten på sina aktiviteter för att i slutändan kunna leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet.

InnovationTech jobbar med att identifiera kvalitetsbristkostnader och prioriterar förbättringsprojekt genom SMART målsättning (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound). Kvalitetsledning är en effektiv process som reducerar dina kostnader kraftigt, snabbt och på lång sikt vilket skapar förutsättningar för konkurrens och hållbar lönsamhet. Vi presenterar tydliga KPI:er och erbjuder kontinuerlig uppföljning.

 

Det här kan vi:

 • Reducera barriärer mellan avdelningar
 • Bygga in ledarskap i förbättringsarbete
 • Kvalitetssäkringsprocess för leverantörer (PPAP)
 • Kvalitetssäkringsprocess för produkter (APQP)
 • Leverantörsbedömning (audits)
 • Kravställningar för leverantörer (SQM – Supplier Quality Manual)
 • Kravhantering i IATF 16949
 • Genomförande samt utbildning i de mest grundläggande statistiska verktygen
 • Upprätta tydliga leverantörsavtal
 • Processer för interna avvikelser
 • Förbättringsprogram för systematiska kundavvikelser
 • InnovationTech Educations

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

UTBILDNINGAR

Six Sigma

Lean

5S

Simulering/ Rollspel

Övriga utbildningar

OM OSS

Vårt team

Jobba hos oss  – karriär

Våra referenser

Integritetspolicy GDPR

 

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021