Fokus på kvalitetsmål
med smart prioritering

Processoptimera din verksamhet genom att reducera kvalitetsbristkostnader! Det skapar stora besparingar som dessutom är hållbara på sikt.

Kvalitetsledning är i grunden metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgående kvaliteten på sina aktiviteter för att i slutändan kunna leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet.

InnovationTech jobbar med att identifiera kvalitetsbristkostnader och prioriterar förbättringsprojekt genom SMART målsättning (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound). Kvalitetsledning är en effektiv process som reducerar dina kostnader kraftigt, snabbt och på lång sikt vilket skapar förutsättningar för konkurrens och hållbar lönsamhet. Vi presenterar tydliga KPI:er och erbjuder kontinuerlig uppföljning.

 

Det här kan vi:

● Reducera barriärer mellan avdelningar

● Bygga in ledarskap i förbättringsarbete

● Kvalitetssäkringsprocess för leverantörer (PPAP)

● Kvalitetssäkringsprocess för produkter (APQP)

● Leverantörsbedömning (audits)

● Kravställningar för leverantörer (SQM – Supplier Quality Manual)

● Kravhantering i IATF 16949

● Genomförande samt utbildning i de mest grundläggande statistiska verktygen

● Upprätta tydliga leverantörsavtal

● Processer för interna avvikelser

● Förbättringsprogram för systematiska kundavvikelser

● InnovationTech Utbildningar

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

 

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021