Vi får det gjort!

InnovationTech tar tempen på ditt företag. Vi analyserar, förbättrar och genomför målinriktade åtgärder som ger omedelbart resultat i verksamheten. InnovationTech är specialister på att hitta nya konstruktiva lösningar och utvecklingsmöjligheter. Kort sagt: Vi tar hand om svaret och ger dig verktygen. Du står för fortsatt underhåll och kan generera mer vinst. 

Vår affärsidé och filosofi är att skapa effektiva förutsättningar för att optimera din verksamhet genom fungerande processer och välmående team. Det gör vi med hjälp av väl beprövad teknik, djupgående kunskap och lång erfarenhet.

Tjänster, lösningar och utbildningar

InnovationTech erbjuder personaluthyrning för interima projektuppdrag eller helhetslösningar som omfattar varaktigt förändringsarbete i hela eller delar av din verksamhet.

I vårt team har vi erfarna projektledare och professionella konsulter med spetskompetens inom ledarskap, logistik, verksamhetsoptimering, kvalitetssäkring, design samt kurser och utbildningar. Våra utbildningskonsulter är specialiserade inom Lean Thinking och Sex Sigma.

Det här kan vi:

●  Operations

●  Supply Chain Management

●  Planering

●  Logistik

●  Produktion

●  Kvalitetsledning

●  Ledarskap/Management

●  Projektledning och Konsultation

●  Interim Personaluthyrning

●  Utbildningar

●  Utseende och innehåll

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

 

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021