Vi får det gjort!

InnovationTech tar tempen på ditt företag. Vi analyserar, förbättrar och genomför målinriktade åtgärder som ger omedelbart resultat i verksamheten. InnovationTech är specialister på att hitta nya konstruktiva lösningar och utvecklingsmöjligheter. Kort sagt: Vi tar hand om svaret och ger dig verktygen. Du står för fortsatt underhåll och kan generera mer vinst. 

Vår affärsidé och filosofi är att skapa effektiva förutsättningar för att optimera din verksamhet genom fungerande processer och välmående team. Det gör vi med hjälp av väl beprövad teknik, djupgående kunskap och lång erfarenhet.

Tjänster, lösningar och utbildningar
InnovationTech erbjuder personaluthyrning för interima projektuppdrag eller helhetslösningar som omfattar varaktigt förändringsarbete i hela eller delar av din verksamhet.

I vårt team har vi erfarna projektledare och professionella konsulter med spetskompetens inom ledarskap, logistik, verksamhetsoptimering, kvalitetssäkring, design samt kurser och utbildningar. Våra utbildningskonsulter är specialiserade inom Lean Thinking och Sex Sigma.

 

Det här kan vi:

  • Logistik
  • Produktion
  • Kvalitetsledning
  • Ledarskap/management
  • Projektledning och konsultation
  • Interim personaluthyrning
  • Utbildningar
  • Utseende och innehåll

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

UTBILDNINGAR

Six Sigma

Lean

5S

Simulering/ Rollspel

Övriga utbildningar

OM OSS

Vårt team

Jobba hos oss  – karriär

Våra referenser

Integritetspolicy GDPR

 

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021