Vi är vad vi heter!

InnovationTech erbjuder innovativa affärs- och verksamhetslösningar för företag inom framförallt industriteknik och tillverkningsbranscher. I vårt team ingår specialiserade konsulter med bakgrund från industri-, telekom-, tech- och it-branschen på ledande befattningar inom produktion, logistik, kvalitet och utveckling.

Affärsidé och vision

Vår affärsidé är att hjälpa både stora och små företag med att analysera, införa och kompetensutveckla sin egen verksamhet och organisation. Vinsten är absolut och genererar stärkt konkurrenskraft, hållbarhet och ökad lönsamhet.

Med bred kompetens och samlad erfarenhet arbetar vi alltid utifrån vår filosofi och vårt mål; InnovationTech ska jobba för långsiktighet och lägga grunden till ständiga förbättringar. Våra insatser ska resultera i varaktig framgång och nöjda kunder.

Vår inställning är densamma oavsett storlek på företag eller komplexitet på uppdrag.

 

Vårt arbetssätt

Våra tjänster, lösningar eller utbildningar ska alltid vara värdeadderande för personal, företag och organisation. Tillsammans med kunden utvärderar vi vilket behov som lämpar sig bäst för syftet.

För att skapa delaktighet och engagemang genom förändringsarbetet utser InnovationTechs konsultstöd ett skräddarsytt deltagarteam hos uppdragsgivaren. Arbetet sätts upp i etapper och definieras med tydliga delmål. Kontinuerliga uppföljningar görs för att visualisera förändringsarbetet och säkerställa att målet uppnås.

 

Det här får du när du anlitar InnovationTech:

  • Erfarenheter från uppdrag inom många olika branscher
  • Vedertagna modeller med beprövade verktyg
  • Hög kompetens och pedagogiskt arbetssätt
  • Professionell och ödmjuk inställning till respektive problem
  • Fokus på kundens önskemål och förutsättningar i centrum för bästa resultat