InnovationTECH identifierar, analyserar och förbättrar!

Vår affärsidé är att hjälpa både stora och små företag att analysera, införa och kompetensutveckla sin egen verksamhet och organisation baserat på den erfarenheten som InnovationTECH besitter.Vår filosofi är att alltid jobba för långsiktighet och varaktig framgång och det resultat som vi presterar skall vara grunden och starten för ständiga förbättringar.

InnovationTECH erbjuder öppna kurser

Med hjälp av våra Supply Chain experter, hjälper vi ditt företag att få kontroll på hela ert flöde.

Hur kan vi hjälpa er?
Definerar en styrmodel för verksamheten ”Governance Model”
Optimerar lagernivåer
Optimerar Planeringsprocessen
Optimerar interna och externa flöden
Omsätter kundkrav till verksamhetsmål
Förbättra produktflödet
Förbättra samt kontrollera Penningflödet
Förbättra kvaliteten av informationsflödet
Minska kostnader

InnovationTECH har mångårig erfarenhet av Operational Excellence och genom att närvara som coach vid t.ex. implementering och genomförande av LEAN/SixSigma.

Hur kan vi hjälpa er?
Ökad tillgänglighet i maskinparken
Förbättrad daglig styrning
Motiverad personal
Lönsamhet
Eftersom fokus ligger på att förändra filosofin på arbetsplatsen långsiktigt så blir resultaten bestående. Vi levererar rätt kunskap och bästa implementering för långsiktighet.

Quality Management för oss är ett ledord gällande ”vad är det som kunden förväntar sig” Detta kallas Voice of the Customer och är en av de mest grundläggande principerna inom Quality Management.

Hur kan vi hjälpa er?
Reducerar barriärer mellan avdelningar
Bygga in ledarskap i förbättringsarbete
Förbättrad avvikelsehantering
Skapa system för Ständiga förbättringar
Utbilda inom LEAN/SixSigma
Hjälper er att möta kraven i IATF 16949
Definierar och kommunicerar Supplier Quality