Arbeta smart och effektivt
med Lean Thinking

Vi ger dig kunskap, verktyg och motivation att arbeta målmedvetet i Lean. Minimera slöserier och skapa mer värde genom mindre arbete! Både Lean och Six Sigma är förbättringskoncept som tillämpas i de flesta branscher med stor framgång. Lean Production är en arbetsmodell som ursprungligen togs fram av Toyota Production System (TPS). Strategin innebär att arbeta smartare och mer effektivt utan att tappa värde ur ett kundperspektiv. Kort sagt: Gör allt så enkelt som möjligt, synliggör allt och respektera dina medarbetare.

 

InnovationTechs utbildningar ger dig den grundläggande filosofin och förutsättningar för utveckling genom Lean Thinking. Vi lär ut hur principerna kan appliceras inom din verksamhet och hur du i ett bredare perspektiv kan skapa ännu mer framgång.

Vi erbjuder certifierade förbättringsledare (Black Belts och Green Belts) med hög kompetens inom strukturerad problemlösning och statistiska analyser.

Våra utbildningar genomförs på arbetsplatsen med nuvarande personal. Bäst resultat uppnås genom att utbilda anställda i sin egen arbetsmiljö för att lösa de problem som företaget redan står inför. I utbildningarna Lean – Produktion och Lean – Tjänsteföretag utövar vi praktiskt lärande genom simuleringar och rollspel.

Lean – Grund

Utbildningen ger en bred basintroduktion till Lean, värdeadderande arbete samt förståelse för de 8 olika slöserierna. Metodiken leder till förbättringar i verksamheten inom ekonomi, leverans och kvalitet.

 

Lämplig för: Anställda som ingår i olika former av förbättringsgrupper.

Kunskaper efter utbildningen: 

 • Förstå symboliska kopplingar mellan Lean och Sex Sigma
 • Introducera Lean till arbets- och ledningsgrupper
 • Förstå långsiktiga planer för vidare implementation
 • Se möjligheter till utveckling genom Lean

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 2 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Lean – Förändringsledning

En bra ledarroll med förmågan att skapa samhörighet i teamet är centralt för att få genomslag allt i förändringsarbete. Utbildningen fokuserar på att lära ut ledarskapsfilosofin inom Lean Thinking med rätt verktyg och mindset.

 

Lämplig för: Produktionsledare, förbättringsledare, Six Sigma Green-

och Yellow Belts. 

Kunskaper efter utbildningen:

 • Kommunicera medvetet
 • Säkra stöd som chef
 • Skapa tydliga mål, delmål och riktning
 • Bli realist, säg som det är
 • Flexibelt och individuellt ledarskap
 • Hantera kritik 
 • Skapa delaktighet
 • Tillgänglig och närvarande för medarbetare
 • Förbereda nya ledare

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Lean – Produktion

Simuleringar och rollspel

Lär dig att arbeta med ständiga förbättringar, identifiera och eliminera slöseri. Arbeta smartare och skapa värde ur kundens perspektiv. Gör allt så enkelt som möjligt, synliggör allt och respektera dina medarbetare.

Utbildningen ger en god inblick i innebörden av Lean Production. Vi lär ut metodiken och tillhandahåller strategiska arbetsverktyg. Deltagaren får även insikt om samspelet mellan olika metoder.

 

Lämplig för: Anställda som ingår i någon form av förbättringsgrupp

Kunskaper efter utbildningen:

 • Kunna jobba inom den egna organisationen
 • Delta i lokala förbättringsprojekt
 • Vara stöd till Green Belt under större projekt

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert 

Lean – Tjänsteföretag

Simuleringar och rollspel

Lär dig att arbeta med ständiga förbättringar, identifiera och eliminera slöseri. Arbeta smartare och skapa värde ur kundens perspektiv. Gör allt så enkelt som möjligt, synliggör allt och respektera dina medarbetare.

Deltagaren kommer att uppleva en fokuserad och praktisk resa från ett konventionellt synsätt till ”Lean Thinking”. Deltagaren får en god inblick i innebörden av Lean Produktion och kunskap om Lean-metoder och verktyg. Ger även insikt om samspelet mellan dessa metoder.

 

Lämplig för: Anställda som ingår i någon form av förbättringsgrupp 

Kunskaper efter utbildningen:

 • Organisering kring flödet och processen, inte funktionen
 • Flödesorientering mot kontinuerliga flöden (reducering av batcher)
 • Behovet av utjämning och flexibilitet
 • Vikten av deltagande och kommunikation vid förändring
 • Rätt från mig. Kvalitet in i processen och vid källan.
 • Reducering av slöseri
 • Effektiv arbetsplats (5S och layout)
 • Att arbeta balanserat mot kundens behov
 • Standardiserat arbete 

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Kontakta oss för mer information eller bokning av utbildning.