Lär och genomför på plats – uppnå direkt resultat

InnovationTech erbjuder företagsanpassade kurser och utbildningar i olika typer av problemhantering inom framförallt Lean Thinking och Six Sigma-metodiken. Våra utbildningar finns i flera nivåer och riktar sig till såväl chefer som personal.

Våra egna utbildningskonsulter är certifierade Master Black Belt (MBB) och specialiserade på att implementera DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) i både mindre verksamheter och mer komplexa företagsorganisationer. 

Bäst resultat uppnås genom arbetsplatsförlagd utbildning lokalt i din verksamhet. Genom lösningsfokuserat och praktiskt lärande blir effekten omedelbar och varaktig. Vi erbjuder även rollspel i simuleringsmodeller och skräddarsydda kurser online med stöd och support.

 

Six Sigma-utbildningar

Vi erbjuder Yellow Belt, Green Belt, Black Belt och Sponsor/Champion. 

Lean, simuleringar
och rollspel

Vi erbjuder Lean Grund och Förändringsledning samt Lean Tjänsteföretag och Produktion inom simuleringar och rollspel.

5S och övriga utbildningar

Här hittar du bland annat 5S, DMAIC, processkartläggning, Smed, Herca, Kaizenledarutbildning, FMEA, DOE och mer.

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

 

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021