Lär och genomför på plats – uppnå direkt resultat

InnovationTech erbjuder företagsanpassade kurser och utbildningar i olika typer av problemhantering inom framförallt Lean Thinking och Six Sigma-metodiken. Våra utbildningar finns i flera nivåer och riktar sig till såväl chefer som personal.

Våra egna utbildningskonsulter är certifierade Master Black Belt (MBB) och specialiserade på att implementera DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) i både mindre verksamheter och mer komplexa företagsorganisationer.

Bäst resultat uppnås genom arbetsplatsförlagd utbildning lokalt i din verksamhet. Genom lösningsfokuserat och praktiskt lärande blir effekten omedelbar och varaktig. Vi erbjuder även rollspel i simuleringsmodeller och skräddarsydda kurser online med stöd och support.

Våra utbildningar

Six Sigma

Förbättra kvalité, nöjdare kunder, tvärfunktionella samarbeten och en mekanism för sänkning av kvalitetsbristkostnad.

Vi erbjuder Yellow Belt, Green Belt, Black Belt och Sponsor/ Champion. 

Lean / Spel

Arbeta med ständiga förbättringar, att identifiera och eliminera slöseri. Gå från ett ”konventionellt” synsätt till ”Lean”.

Vi erbjuder LEAN Tjänsteföretag och LEAN Produktion.

5S

5S ger förståelse för hur man skapar en välorganiserad och funktionell arbetsplats. Få en djupare förståelse för hur man etablerar ett fungerande 5S-upplägg i kombination med ständiga förbättringar så att man därigenom kan öka effektiviteten.
 
Vi erbjuder 5S Grund Administration och 5S Grund Produktion.

Övriga utbildningar

Under våra övriga utbildningar hittar du bland annat processkartläggning, SMED, HERCA, DMAIC, KLT, FMEA, DOE och mer.

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

UTBILDNINGAR

Six Sigma

Lean

5S

Simulering/ Rollspel

Övriga utbildningar

OM OSS

Vårt team

Jobba hos oss  – karriär

Våra referenser

Integritetspolicy GDPR

 

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021