INVID ePI - en del av
Smart Industri 365.

Vill du minska ledtider, resursslöseri, överproduktion och kanske även onödigt övertidsuttag? 

Vår partner INVID erbjuder ett Smart Industri-koncept som bland annat innehåller det moderna produktionsuppföljningssystemet ePI.

EPI gör att du får koll på vad som i så fall ligger bakom dina problem. Ett bra beslutsunderlag helt enkelt!

 

Smart Industri 365 är ett paket med applikationslösningar som identifierar orsaker till störningar i produktionen och visualiserar nyttjandegraden av maskiner. 

Effektivisera din produktion med Invid ePI:s avancerade produktions- och rapportsystem. Då får du kvalificerad överblick på din maskinpark och fullständig kontroll över drift och stopp.

Invid ePI är ett smart produktionsuppföljningssystem för industrier som tar fram olika KPI, t.e.x. OEE/TAK-värde, kassationstal, cykeltider och måluppfyllelse.

Skriv ut detaljerade rapporter som snabbt hjälper till att identifiera orsaker till störningar i produktionen och visualiserar maskiners nyttjandegrad.

Vill du prova en demoversion av ePI?