Trimma verksamheten
med rätt verktyg

InnovationTech utvecklar smarta tekniska lösningar och system för att kunna uppnå optimal kontroll i din produktion. Med våra effektiva verktyg sparar du värdefull tid och kostnader. I nära samarbete med våra duktiga partners kan vi erbjuda och ta fram specifika produkter som anpassas efter behov i just din verksamhet.

Invid EPI – en del av Smart Industri 365

Vi ger dig smarta lösningar och verktyg  som ger dig full kontroll i produktionsuppföljningen.

Virtuella pulstavlor

Dynamisk presentationslösning 
(under utveckling)