Lean/SixSigma Black Belt

Yellow Belt Påbörja eller delta i förbättringsprojekt. Deltagaren får en översikt i Six Sigma, förbättringar av verksamheten i form av ekonomi, leverans och kvalitet. Lämplig för: Anställda som ingår i olika former av förbättringsgrupper Kunskaper efter utbildningen: Kunna jobba inom den egna organisationen Delta i lokala förbättringsprojekt Vara stöd till Green Belt under större projekt… Continue reading Lean/SixSigma Black Belt