Smarta lösningar längs hela värdekedjan

Supply Chain Management innefattar alla delar av förädlingskedjan –från planering, inköp och logistik till produktutveckling och mer komplexa distributionsprocesser.

InnovationTechs Supply Chain-experter hjälper ditt företag att få kontroll på hela värdeflödet, skapa utjämning och minska kostnader. Exempel på insatser är att minska lagernivåer, eliminera materialbrister samt öka leveransprecision.

Det här kan vi:

●  Definiera styrmodell för verksamheten – ”Governance Model”

●  Sätta och optimera lagernivåer

●  Klargöra och optimera planeringsprocessen

●  Optimera interna och externa flöden

●  Omsätta kundkrav till verksamhetsmål

●  Förbättra produktflödet

●  Förbättra samt kontrollera penningflödet

●  Förbättra kvaliteten av informationsflödet

●  Minska kostnader


Paketlösningar:

●  Analys och framtagande av åtgärdsförslag för hela försörjningskedjan.

●  Framtagning av effektiva planeringsprocesser

●  Optimering av logistiska flöden både internt samt i hela kedjan

●  Stöd och utveckling för strategiska inköp

●  Kundorienterade strategier för hela värdeflödet

●  InnovationTech Utbildningar

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

 

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021