Smart logistik längs hela kedjan.

Vårt logistik arbete innefattar hela förädlingskedjan från planering, inköp, och logistik till produktutveckling och mer komplexa distributionsprocesser

Hur kan vi hjälpa er?

 • Definierar styrmodell för verksamheten ”Governance Model”
 • Optimerar lagernivåer
 • Optimerar planeringsprocessen
 • Optimerar interna och externa flöden
 • Omsätter kundkrav till verksamhetsmål
 • Förbättra produktflödet
 • Förbättra samt kontrollera penningflödet
 • Förbättra kvaliteten av informationsflödet
 • Minska kostnader

   

Exempel på vad vi hjälper våra kunder med:

Analys och framtagande av åtgärdsförslag för hela logistikkedjan.
Framtagning av effektiva planeringsprocesser optimering av logistiska flöde både internt samt i hela försörjningskedjan.
Stöd och utveckling för strategiska inköp
kundorienterade strategier för hela värdeflödet.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INNOVATIONTECH

Adress

Tredalagatan 13A, 

291 34 Kristianstad

Tel. vx: +46 44 590 40 40

Kontakta oss!

LÖSNINGAR

Invid EPI – Smart Industri 365

Kommande: Virtuella pulstavlor

UTBILDNINGAR

Six Sigma

Lean

5S

Simulering/ Rollspel

Övriga utbildningar

OM OSS

Vårt team

Jobba hos oss  – karriär

Våra referenser

Integritetspolicy GDPR

 

Följ InnovationTech

INNOVATIONTECH INDUSTRY SCANDINAVIA AB  © 2021