SixSigma – Greenbelt

Vad du kan uppnå med utbildningen:

Förbättrad kvalité, nöjdare kunder, tvärfunktionella samarbeten och en mekanism för sänkning av kvalitetsbristkostnad.

Syfte

Denna utbildning skapar förståelse för Sex Sigma metodiken samt systematisk problembeskrivning och problemlösning. Vi lägger mycket fokus på hur man ska applicera den i praktiken och hur den ska kombineras med övriga roller inom förbättringsledning, t.ex Black Belt, Lean koordinator o.s.v… Vi använder våra erfarenheter och storytelling från verkliga aktuella projekt och case studies. Vår utbildning innehåller alltid minst en dag praktisk användning av kunskaperna.

Målgrupp:

De som ledar lokala förbättringsteam och som jobbar deltid som förbättringsledare eller som stöd till Black Belt ledare.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

6 dagar

Antal deltagare

Min: 5 / Max: 16

Pris: 23 900 SEK

Totalpris per deltagare exkl. moms
Rese- och boendekostnader tillkommer.

  Efter utbildningen ska man kunna:

 • jobba inom den egna organisationen
 • driva lokala förbättringsprojekt
 • vara stöd till Black Belt under större projekt
 • ha kännedom om mer komplexa analysmetoder
 • kunna bidra med minst 7 gånger sin egen kostnad

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  [recaptcha]