Våra referenser

Rekommendationer

Hur mycket kan man egentligen förbättra i en organisation?
Det är meningen att en verksamhet ska rulla på effektivt och utan slöserier.
En vardag utan skrotning, med korta ställtider och helt nöjda kunder är idag uppnåeligt.

Med utbildning av personal, coaching och projektledning inom LEAN och Sex Sigma kan vi med förtroende garantera resultat.

För oss är detta vardag och att arbeta med InnovationTech är alltid en garanterad investering.
Vi utbildar era anställda, coachar förändringsarbetet, ser till att kunskapen används och leder projekten som ser till att förbättringarna sker.

Projekten ger avkastning från första dagen och resultaten är bestående.

Våra kunders resultat i medel de senaste 3 åren
Skrotning och omarbetning – Minskning med 60-75% efter Kaizenveckor, 90% efter 13 veckor
Work in progress (WIP) kostnader – Minskning med över 75% under Värdeflödeskartläggning
Färdigt lager – Minskning med över 70% efter Kaizenveckor, 90% efter 13 veckor
Använd golvyta – Minskning med 50-75% efter Kaizenveckor
Ställtidsreduktion – Minskning med 70% efter Kaizenveckor
Produktionseffektivitet – Ökning med 60% efter 13 veckor
Utrustningens totala effektivtet (OEE/TAK) – Ökning med 75% efter 13 veckor
Materialkostnader – Minskning med 10-25% efter projektet
Kundkrav – Minskning med 70% efter Kaizenvecka och 90% efter projektet
Några ytterligare förbättringsprojekt typiska för Kaizenfokus
Sänkta omkostnader
Reduktion i antal anställda och samtidig ökning i produktion per timme
Totalt produktivt underhåll (TPU/TPM) grundläggande implementation
Minskat antal skift
Minskat antal produktionslinjer
Besparingar i elektricitets- / energianvändning

KB Components

Vi har haft ett gott samarbete som nu börjar bära frukt och vi har höjt oss ett par nivåer. Att jobba med Lean är egentligen inga konstigheter – men det gäller att vara ihärdig och ständigt jobba på. Vi är väldigt ödmjuka och inser att allt inte händer på en gång – man lyfter sig ett snäpp, kanske halkar tillbaka i något avseende, tar tag igen och jobbar vidare. Det var väld…