Om InnovationTECH

InnovationTECH är ett företag som tillhandahåller både konsultstöd och utbildningar inom LEAN och Six Sigma.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa både stora och små företag att analysera, införa och kompetensutveckla sin egen verksamhet och organisation baserat på den erfarenheten som InnovationTECH besitter.

Vår grundläggande filosofi

Vår filosofi är att alltid jobba för långsiktighet och varaktig framgång och det resultat som vi presterar skall vara grunden och starten för ständiga förbättringar.

Hur vi arbetar

När det gäller utbildningar så utvärderar vi alltid tillsammans med kunden om vilken utbildning som passar till syftet. Det skall alltid vara värdeadderande för den som utbildar sig samt för företaget och organisationen.

När det gäller konsultstöd så finns det många metoder. En som vi använder oss av är att vi skräddarsyr ett team med deltagare ifrån uppdragsgivaren för att skapa delaktighet och engagemang. Utifrån detta team sätter vi upp arbetet i etapper där delmål tydligt defineras. Kontinuerliga uppföljningar är viktiga för att visualisera förändringsarbetet.

Vill ni veta mer?

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

[recaptcha]