LEAN Spel – Tjänsteföretag

Vad du kan uppnå med utbildningen:

Lean innebär att arbeta med ständiga förbättringar, att identifiera och eliminera slöseri. Det handlar inte om att arbeta snabbare, utan om att arbeta smartare och att lära sig att se vad som skapar värde ur kundens perspektiv. Eller med andra ord; gör allt så enkelt som möjligt, synliggör allt och respektera dina medarbetare.

Det låter enkelt – och det är enkelt och mycket effektivt när du har kunskapen och verktygen. Vårt mål är att ge dig kunskapen, verktygen och kraften att arbeta Lean.

Syfte:

Deltagaren kommer att uppleva en fokuserad och praktisk resa från ett ”konventionellt” till ett ”Lean” synsätt. I denna utbildning lär sig deltagaren att genomföra förändringar och ifrågasätta nuvarande arbetssätt och beteenden. Detta skapar förutsättningarna att bli en sammansvetsad grupp med gemensamma erfarenheter av förbättringsarbete och nytänkande.

Målgrupp:

Alla anställda som ingår i olika former av förbättringsgrupp, oavsett roll i bolaget

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

1 dag

Antal deltagare

Min: 6 / Max: 16

Pris: 3 900 SEK

Totalpris per deltagare exkl. moms
Rese- och boendekostnader tillkommer.

I spelet kommer deltagarna att uppleva och förstå viktiga Leanprinciper som:
 • Organisering kring flödet och processen, inte funktionen
 • Flödesorientering mot kontinuerliga flöden (reducering av batcher)
 • Behovet av utjämning och flexibilitet
 • Vikten av deltagande och kommunikation vid förändring
 • Rätt från mig. Kvalitet in i processen och vid källan.
 • Reducering av slöseri
 • Effektiv arbetsplats (5S och layout)
 • Att arbeta balanserat mot kundens behov
 • Standardiserat arbete

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  [recaptcha]