LEAN Spel – Produktion

Vad du kan uppnå med utbildningen:

Lean innebär att arbeta med ständiga förbättringar, att identifiera och eliminera slöseri. Det handlar inte om att arbeta snabbare, utan om att arbeta smartare och att lära sig att se vad som skapar värde ur kundens perspektiv. Eller med andra ord; gör allt så enkelt som möjligt, synliggör allt och respektera dina medarbetare.

Det låter enkelt – och det är enkelt och mycket effektivt när du har kunskapen och verktygen. Vårt mål är att ge dig kunskapen, verktygen och kraften att arbeta Lean.

Syfte:

Deltagaren kommer att uppleva en fokuserad och praktisk resa från ett ”konventionellt” till ett ”Lean” synsätt. Denna utbildning ger en god inblick i innebörden av Lean Production och kunskap om Lean metoder och verktyg. Ger även insikt om samspelet mellan dessa metoder.

Tydliggör även betydelsen av turordningen vid en implementering av Lean Production.

Målgrupp:

Alla anställda som ingår i någon form av förbättringsgrupper, oavsett roll i bolaget.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

1 dagar

Antal deltagare

Min: 6 / Max: 16

Pris: 3 900

Totalpris per deltagare exkl. moms
Rese- och boendekostnader tillkommer.

I spelet kommer deltagarna att uppleva och förstå viktiga leanprinciper som:
 • Rätt från mig
 • Eliminering av slöseri
 • Utjämning
 • Flödesorientering mot kontinuerliga enstycksflöden (reducering av batcher och buffertar)
 • Att arbeta balanserat i en gemensam takt
 • Vikten av kommunikation och deltagande vid förändring
 • Skillnaden mellan kundstyrning och prognosstyrning (pull jämfört med push)
 • Flexibilitet (Ställtidsreduktion, flexibla processer)
 • Standardiserat arbete

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  [recaptcha]