Feleffektsanalys – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) – Grundutbildning

Vad du kan uppnå med utbildningen:

FMEA Grundutbildning ger dig färdigheterna att genomföra en systematisk genomgång av produkt eller processmed syfte att förebygga fel och minimera konsekvenser. FMEA står för (Failure Mode and Effect Analysis) och används ofta vid t.ex. konstruktionsgenomgångar.

Syfte:

Att ge kunskap om hur man systematiskt arbetar med FMEA för att identifiera och eliminera risker i den egna verksamheten. Genom praktiska övningar lär sig deltagarna hur FMEA kan tillämpas i olika situationer.

Målgrupp:

Tekniker, projektledare, kvalitetsansvarig, FMEA deltagare

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

1 dag

Antal deltagare

Min: 6 / Max: 16

Pris: 3 900 SEK

Totalpris per deltagare exkl. moms
Rese- och boendekostnader tillkommer.

Efter utbildningen ska man kunna:
 • Historia och bakgrund till FMEA
 • Syftet med FMEA
 • För- och nackdelar med FMEA
 • Arbetssätt avseende FMEA
 • Att bedöma sannolikhet, allvarlighet och möjlighet till upptäckt
 • Hitta lösningar för att undvika risker
 • Speciella egenskaper och FMEA
 • Koppling från FMEA till flödesplan, styrplan, arbetsinstruktioner
 • Olika typer av FMEAs
 • FMEA i olika branscher
 • Sambandsträd för FMEA
 • Genomgång av System FMEA
 • Genomgång av Konstruktion FMEA
 • Praktiska övningar med Konstruktion FMEA
 • Genomgång av Process FMEA
 • Praktiska övningar med Process FMEA

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  [recaptcha]