[cs_section id=”” class=” ” style=”margin: 0px; padding: 45px 0px; ” visibility=”” bg_image=”https://www.innovationtech.se/wp-content/uploads/2016/05/iStock_000005587631Medium.jpg” bg_color=”” parallax=”false”][cs_row id=”” class=” ” style=”margin: 0px auto; padding: 0px; ” visibility=”” inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=””][cs_column id=”” class=”” style=”padding: 0px; ” bg_color=”” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″][x_gap size=”100px”][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=”” class=” ” style=”margin: 0px; padding: 45px 0px; ” visibility=”” parallax=”false”][cs_row id=”” class=” ” style=”margin: 0px auto; padding: 0px; ” visibility=”” inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=””][cs_column id=”” class=”” style=”padding: 0px; ” bg_color=”” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”false”]Six Sigma Fakta
[/x_custom_headline][cs_text id=”” class=”” style=”” text_align=””]Metodiken i Six Sigma är en samling av statistiska och kvalitetstekniska verktyg och har mycket starka fokuseringen på ledarskapets roll. Six Sigma utmärks av:

Strukturerat arbete med projektorganisation
En verktygslåda som inkluderar även mer avancerade statistiska metoder
Fokus på att mäta, styra och minska variation
Fokus på ledarskap och resultat.

Jämfört med LEAN Production har man ett mindre fokus på logistik och flöden. Flera av verktygen i Six Sigma finns också i bilindustrins kvalitetstandard IATF 16949.

Jämfört med Kaizen som har målet att minska slöseri inom företaget genom att eliminera moment som innebär kostnader utan att de tillför något värde, så är Six Sigma fokuserat på minska slöseri i företaget genom att minska processers variation.

Bland industrikoncerner som initierat Six Sigma-program bör nämnas Motorola (som var först), General Electric och ABB.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=”” class=” ” style=”margin: 0px; padding: 45px 0px; border-style: solid; border-width: 2px 0px; border-color: hsl(240, 75%, 59%); ” visibility=”” parallax=”false”][cs_row id=”” class=” ” style=”margin: 0px auto; padding: 0px; ” visibility=”” inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=””][cs_column id=”” class=”” style=”padding: 0px; ” bg_color=”” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”false”]LEAN Fakta[/x_custom_headline][cs_text id=”” class=”” style=”” text_align=””]LEAN Production
Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla
faktorer i en produktionsprocess som inte skapar ett värde. Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete.

LeanHuvudprincipen inom lean är att eliminiera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller ej. Alltså om de ökar värdet på produkten eller ej. De aktiviteter som är icke värdeadderande är slöseri och dessa ska systematiskt elimineras vilket man gör genom olika typer av verktyg.

Traditionellt så har LEAN production varigt synonymt med industriföretag

Att införa lean produktion ger dig en bred insikt i leanfilosofin och en mycket praktisk genomgång av de viktigaste verktygen. Som ett resultat av utbildningen får du en god förståelse för vad som krävs för att lyckas med leanresan.

Att skapa värde, eliminera slöseri i alla former, skapa engagemang och lagarbete. Självklara och vackra ord, men att börja arbeta utifrån lean kräver en förståelse för vad lean innebär. Samtidigt är det viktigt att vara ödmjuk inför den stora förändringsprocess som detta kommer att medföra. En medveten och uthållig satsning att arbeta lean ger resultat. Det är grunden till kraftfull företagsfilosofi och början på en spännande förändringsresa.

LEAN Healthcare
Den svenska sjukvården håller i en internationell jämförelse mycket hög kvalitet, men det finns behov av att ändra och förnya arbetssätt samt att ta reda på vad patienten verkligen vill, för att utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Denna filosofi bygger på samma filosofi som LEAN Production

Lean erbjuder en stor potential för sjukvården att effektivisera och höja kvaliteten. Det finns flera goda förebilder inom svensk sjukvård.

Att införa lean sjukvård visar på vilken potential till förbättring det finns genom att arbeta enligt leanprinciperna inom bl.a. vården.
[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=”” class=” ” style=”margin: 0px; padding: 45px 0px; ” visibility=”” parallax=”false”][cs_row id=”” class=” ” style=”margin: 0px auto; padding: 0px; ” visibility=”” inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=””][cs_column id=”” class=”” style=”padding: 0px; ” bg_color=”” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”false”]5S Fakta[/x_custom_headline][cs_text id=”” class=”” style=”” text_align=””]Produktblad för 5S utbildningar

5S Administration
5S Produktion
5S Spel

5S Fakta

5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades ursprungligen hos Toyota.

I svensk tappning brukar de fem essen uttydas:

Sortera (seiri) verktyg och material som används på arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det.

Systematisera (seiton) det som är nödvändigt så att det är lätt tillgängligt. Ge det en given lämplig plats och tag bort annat.

Städa alt. Skick (seiso) regelbundet. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka.

Standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler.

Se till alt. Sköt om (shitsuke) att ordningen hålls. Förbättra att-göra-listorna steg för steg.

Det finns en alternativ svensk översättning som kanske bättre överensstämmer med den japanska grundbetydelsen. En eventuell nackdel är att stegen i denna översättning inte inleds med ett S.

Inventering – En aktivitet där all personal som arbetar på arbetsplatsen gemensamt markerar åtgärder i anläggningen. Här brukar man gå längre än att bara sortera ut ej nödvändigt material och också markera annan typ av slöseri på arbetsplatsen.

Placering – Alla verktyg och hjälpmedel placeras på lämplig plats och märkes upp.

Initialrengöring – Anläggningen rengörs grundligt. Arbetet dokumenteras för att skapa rutiner. Fotografier definierar den nya nivån.

Rutiner – Etableras med system för uppföljning så att den nya nivån upprätthålls.

Disciplin – Revisioner genomförs med en engagerad ledningsorganisation.

5S är en viktig del i Lean Manufacturing och i Total Productive Maintenance[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=”” class=” ” style=”margin: 0px; padding: 45px 0px; ” visibility=”” bg_image=”https://www.innovationtech.se/wp-content/uploads/2016/05/iStock_000003476703Medium.jpg” bg_color=”” parallax=”true”][cs_row id=”” class=” ” style=”margin: 0px auto; padding: 0px; ” visibility=”” inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=””][cs_column id=”” class=”” style=”padding: 0px; ” bg_color=”” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″][x_gap size=”250px”][/cs_column][/cs_row][/cs_section]