DMAIC och 8D – Problemlösningsmetoder

Vad du kan uppnå med utbildningen:

I denna introduktionkurs till DMAIC och 8D kommer vi förklara vad LEAN / Sex Sigma är samt gå igenom problemlösningsmetoden DMAIC och 8D metodiken. Vi kommer ta det från grunden och titta olika exempel och fallstudier.

Syfte:

Syftet med utbildningen är att introducera samt ge en överblick av vad LEAN / Sex Sigma är samt vad DMAIC och 8D metodikerna är, samt varför företag bör använda sig av metodikerna för att bli mer konkurrenskraftiga.

Målgrupp:

De som genomför utredningar med syfte att förbättra processer och metoder I bolaget. Förbättringsledare och deras grupper ska ha denna grund att stå på.

Efter avklarad utbildning ska man kunna:
 • Att kunden kommer först
 • Att fokusera på det som är viktigast
 • Att våga sätta utmanade mål
 • Att omkostnader sker då värdeskapande processer sker
 • Deltagande – alla bör vara involverade
 • Kritiskt tänkande, ställa rätt frågor, utmana rådande situationer och ifrågasätta gamla sanningar
 • Att basera beslut på fakta och data
Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

2 dagar

Antal deltagare

Min: 5 / Max: 12

Pris: 6 900 SEK

Totalpris per deltagare exkl. moms
Rese- och boendekostnader tillkommer.

  Efter utbildningen ska man kunna:

 • jobba inom den egna organisationen
 • driva lokala förbättringsprojekt
 • vara stöd till Black Belt under större projekt
 • ha kännedom om mer komplexa analysmetoder
 • kunna bidra med minst 7 gånger sin egen kostnad

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  [recaptcha]